ฉันเจอ error "can't accept more than 5 connections as the same user"

อนุญาตให้ 5 FTP client เท่านั้นเปิดการเชื่อมต่อ ตรวจสอบการตั้งค่า FTP client เพื่อลดจำนวนการเชื่อมต่อหรือรอสักครู่แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!