ฉันเจอ error 'CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated'

ถ้าเจอ error 'curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated...' ไม่ต้องกังวล เป็น error ที่เกิดจากการไม่ได้ป้องกัน software จาก ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามสามารถ comment บันทัดที่เกิดปัญหาไว้เพราะมันจะทำให้เกิด error

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!