ได้รับ error Internal Server Error (500)

เกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ที่พบบ่อยเกิดจากการตั้งค่าของ .htaccess ไฟล์ บางที่เกิดจาก permission ของไฟล์ตรวจสอบความถูกต้องของ path ของไฟล์ และไฟล์ที่อัฟโหลดถูกโหมดหรือไม่ปกติต้องเป็น ASCII และ permission ต้องเป็น 755 เช่น rwxr-xr-x มีวีธีการแก้ปัญหาอยู่สองสามวิธีตามนี้ 1.แก้ไข .htaccess ไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า .htaccess ไม่มี error ใดๆ แล้วทดสอบโดยการลบแล้วอัฟโหลดเข้าไปใหม่เพื่อดูว่ายังมี error อยู่หรือไม่ 2.PHP Coding Timing Out ตรวจสอบว่ามีสคริปส์ใดที่มีการเชื่อมต่อกับภายนอกแล้วใช้เวลานานในการติดต่อทำให้เกิดปีญหานี้ ดังนั้นควรจะลดการใช้งานเว็บไซต์ข้างนอกเพื่อลดปัญหาหรือแก้การตั้งค่า timeout rules 3.ค้นหาคำตอบจาก google บางทีอาจจะมีคนเจอปัญหานี้แล้ว

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!