ฉันได้รับ error invalid argument, invalid argument supplied

ถ้าได้รับ error 'invalid argument supplied' แสดงว่า โคดคุณมีปัญหา สามารถหาคำตอยได้จาก http://www.google.com/search?q=PHP+Invalid+argument+supplied

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!