ฉันสามารถหา error log บนบัญชีได้อย่างไร

ต้องขออภัย เราไม่ได้เก็บ log สำหรับแต่ละ บัญชี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!