ฉันได้รับ error 'MySQL server has gone away'

ถ้าได้รับ error นี้แสดงว่ามีการติดต่อกับ database จำนวนมาก ทำให้ได้รับ error แบบนี้ คุณต้องลอง optimize indexe ของ table เพื่อทำให้มันเร็วขึ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.google.com/search?q=MySQL+server+has+gone+away

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!