ฉันได้รับ error 'open_basedir restriction in effect, file is not within the allowed path'

ถ้าได้รับ error ลองตรวจสอบว่ามีสคริปส์อะไรที่พยายามเข้าถึง home directory (/home/yourusername/*) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์จากข้างนอกบัญชี

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!