เจอ error "Unable to read 0 bytes in FILE_NAME.php on line 0"

ถ้าเจอ error แบบนี้หรือคล้ายคลึงกัน คุณไม่ได้อัฟโหลดไฟล์แบบ BINARY mode ลบไฟล์ทุกไฟล์ออกแล้วอัฟโหลดไฟล์แบบ BINARY mode ไฟใหม่ หมายเหตุ ปัญหาแบบนี้ไม่เกี่ยวกับปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ เพียงอัฟโหลดใน mode BINARY ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!