ฉันได้รับ error 'unexpected T_STRING'

เป็นเพราะว่า .html ไฟล์ parse เป็น PHP ดังนั้น .html ไฟล์ประกอบไปด้วย "" ซึ่ง error นี้เกิดจาก XML ไฟล์ใช้ type ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ ลบ "" จาก HTML ไฟล์

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!