มี exim ที่รันบน port อื่นหรือไม่

เรารันเฉพาะ SMTP บน port 25 เท่านั้น

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!