เพิ่ม favicon โลโก้บน address bar ได้อย่างไร

สามารถทำได้ตามนี้ 1. สร้างรูปภาพ favicon ที่ http://www.favicon.cc/ แล้วดาวน์โหลดมาไว้ที่ PC 2. อัพโหลดไปที่ public_html โฟลเดอร์ แล้ว clear browser cache เป็นอันจบ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!