จะ flush DNS ได้อย่าไร

ดูคำแนะนำเพิ่มเติมในการทำได้ที่ http://www.tech-faq.com/flush-dns.shtml ถ้าใช้ windows คุณต้องปิด process ใน "Task Manager" ที่ชื่อว่า "mDNSResponder" ก่อน

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!