ไม่สามารถสร้าง foreign key ใน phpMyAdmin

เกรงว่าจะไม่สามารถสร้าง foreign keys ได้ซึ่งมันต้องการ InnoDB แต่ InnoDB ไม่สามารถใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เราได้ และเราไม่ได้มีแผนที่จะลง InnoDB บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!