จะทำอีเมลล์ forwarder ได้อย่างไร

ไปที่ "Manage Forwarders" บน control panel

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!