สามารถใช้งาน Frontpage Extensions ได้หรือไม่บนเซิร์ฟเวอร์

ไม่สามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา Microsoft หยุดการทำงาน Frontpage ตั้งแต่ 2006 ดังนั้นเราจึงหยุดให้บริการ Frontpage แล้ว

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!