สามารถมีบัญชี FTP ได้หลายอันหรือไม่

สามารถสร้างบัญชี FTP ได้หลายอันบนสร้างได้ที่ FTP Accounts ของ cPanel

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!