FTP client แสดง 1998 หรือ 2000 ไฟล์ แต่ฉันมีมากกว่านั้น

ต้องตั้งค่าให้ FTP client แสดงชื่อไฟล์มากกว่านี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!