สามารถใช้งาน FXP บนเซิร์ฟเวอรืได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้งานได้ แต่สามารถทำได้โดยจาก FTP เซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปที่ FXP อื่น เพราะเซิร์ฟเวอร์เราไม่สามารถใช้งานได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!