สามารถใช้งาน Gallery2 สคริปส์บนเว็บไซต์ได้หรือไม่

สามารถใช้งานได้ แต่ต้องแน่ใจว่าเลือก NetPBM และ GD เป็น image processing libraries ใน Gallery script configuration

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!