สามารถทำ game cheats และ hacks ได้หรือไม่

สามารถใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องจำไว้เสมอว่าถ้าเราได้รับข้อร้องเรียนจากบริษัทผู้ผลิตเกมส์คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างในการกระทำนั้นๆถ้าผิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!