เวลาสากลของเซิร์ฟเวอร์(Global server time)

เวลา Global เซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ แตาสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ date_default_timezone_set และเปลี่ยนค่าของมันตามที่ต้องการ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!