จะตั้งค่า google apps ได้อย่างไร

สามารถดูคำแนะนำแบบพื้นฐานและแบบขั้นสูงสำหรับธุรกิจหรือสำหรับนักเรียน ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที http://www.google.com/support/a/bin/static.py?hl=en&page=guide.cs&guide=22229 คำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง http://www.brighthub.com/internet/google/articles/10776.aspx

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!