จะสร้าง .htaccess ได้อย่างไร

วิธีการสร้าง .htaccess ไฟล์ 1.เปิดโปรแกรมสร้าง Text ข้อแนะนำ Notepad (Windows), SimpleText (Macintosh), หรือ Emacs (Linux / UNIX) 2.Save เป็น .htaccess 3.แก้ไฟล์นามสกุล .txt ออก โดยการคลิกขวาเลือก Properties ถ้าไฟล์มีนามสกุล txt ก็ให้ลบออก 4.ก่อนที่จะใส่ค่าใดๆบนไฟล์ต้องแน่ใจว่าไม่มี Word Wrap (Notepad ดูว่า Word Wrap ไม่ได้ถูกเลือกไว้ ) นี่คือสิ่งสำคัญกรุณาตรวจสอบให้ดี 5.ใส่โค้ดลงไป 6.อัฟโหลดไฟล์ลงไปที่เซิร์ฟเวอร์ ต้องอัฟโหลดเป็น ASCII

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!