สามารถใช้งาน .htacess ได้หรือไม่

ใช้ได้อย่างแน่นอน .htaccess สามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์เรา อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเริ่มใช้งาน .htaccess คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราใช้ virtual user home directory paths ดังนั้นคุณจะได้รับ error เมื่อคุณพยายามที่จะทำให้ URLs ของคุณเป็นมิตรกับ search engine คุณสามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มข้อมูลลงไปใน .htaccess ไฟล์ดังนี้ RewriteBase / ต้องวางไว้ก่อนทุกอย่างในไฟล์ แล้วการทำให้ rewrite rule ของคุณทำงานได้ปกติ หมายเหตุ: ถ้าติดตั้งสคริปส์ลงบน subdirectory เช่น www.yoursite.com/forum/ คุณจะต้องวาง RewriteBase/forum/ บันทัดนี้ใน .htaccess ใน public_html/forum directory

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!