ฉันพบ HTTP code 200 เมื่อ debugging เว็บไซต์

ถ้าคุณเจอข้อความ '200 OK' เมื่อคุณ debugging เว็บไซต์ นั่นแสดงว่ามันทำงานได้ปกติ Code 200 ยืนยันได้ว่า request ทำงานได้สมบูรณ์

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!