จะแก้ไข httpd.conf ได้อย่างไร

ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเราเป็นแชร์โฮสติ้ง อย่างไรก็ตามคุณสามารถแก้ไข .htaccess ได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!