จะ import/export database ได้อย่างไร

การ import/export MySQL database -การ import สามารถทำได้โดยไปที่ cPanel ที่ MySQL แล้วสร้าง database ใหม่ -ไปที่ phpMyAdmin แล้วเลือก Import / Export -แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ Import / Export

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!