จะทำการ integrate webmail มาที่เว็บไซต์ได้อย่างไร

สามารถเข้าถึงเว็บเมลล์ได้จาก http://webmail.#master_domain ไม่สามารถเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์คุณได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!