สามารถใช้งาน Java ได้หรือไม่บนเซิร์ฟเวอร์

ไม่สามารถใช้งานได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!