ใช้งาน JDBC หรือ ODBC ได้บนเซิร์ฟเวอร์

ไม่สามารถใช้งาน JDBC หรือ ODBC บนเซิร์ฟเวอร์เราได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!