log ของเว็บไซต์อยู่ตรงไหน

ต้องขออภัย ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่ได้เตรียม log ของเว็บไซต์(เราเตรียมเฉพาะสถิติจำนวนผู้เข้าชม และการใช้งานแบนวิธ)อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้งาน Google Analytics เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ http://www.google.com/analytics/

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!