จะเพิ่ม login จากเว็บไซต์ได้อย่างไร

คุณสามารถป้องกันการเข้าถึง directories ได้จาก 'Password Protected Directories'ที่ control panel

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!