สามารถใช้งาน mailing lists หรือ mass mail

เราไม่อนุญาติ และผิดข้อตกลงการใช้งานและจะทำให้บัญชีของคุณถูกระงับโดยอัตโนมัตถ้าคุณพยายามส่งเมลล์จำนวนมาก

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!