มีโปรแกรม memcache ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

ไม่มีโปรแกรมนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!