เราจะเพิ่ม MIME extension ได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่ม extension ของ MIME ได้ที่ .htaccess ไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการแสดง ASX ไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ ต้องทำตามนี้ AddType video/x-ms-asf asf asx สำหรับ windows media audio WMA AddType audio/x-ms-wma .wma

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!