ใช้งาน mod_gzip ได้อย่างไร เพราะมันไม่สามารถใช้งานได้

เซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถใช้งาน mod_gzip, mod_deflate ได้ การใช้งาน GZIP เพียงแต่เรียก function ob_start("ob_gzhandler"); บนสุดของสคริปส์คุณ แล้วก็เรียก function ob_flush(); ที่บันทัดสุดท้าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเติมได้ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ที่ http://www.whatsmyip.org/http_compression/ http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/phpgzip/

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!