จะแก้ปัญหา MX record ได้อย่างไร

สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้บน cPanel แล้วเลือก 'MX Record'

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!