จะเปลี่ยน MySQL database collation ได้อย่างไร

สามารถทำได้ที่ phpMyAdmin ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.ที่ cPanel คลิก phpMyAdmin ใน Databases 2.เลือก Databases ที่คุณต้องการ 3.คลิก Operations tab บนสุดของ phpMyAdmin 4.บนสุดของหน้า คุณจะเห็น collation คุณสามารถเลือกได้จากตรงนั้นแล้วคลิกปุ่ม GO คำเตือน หลังจากเปลี่ยน collation ของ database table ใหม่เท่านั้นที่จะใช้ collation ใหม่ได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!