ฉันเจอ MySQL error 'exceeded the max_updates resource'

เราอนุญาตให้ 50000 MySQL connections ต่อเว็บไซต์ใน 1 ชั่วโมง จะได้รับ error ถ้าใช้งนเกิน คุณต้องอัพเกรดเป็น SuperVIP เพื่อเพิ่มทรัพยากรไม่มีลิมิต ถ้าเกิดจากการ import database ลองอีกครั้งผ่านทาง phpMyAdmin ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!