สามารถใช้งาน MySQL heap table ได้หรือไม่

สามารถใช้งาน MySQL heap table บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!