จะรัน MySQL query แบบแมนนวลได้อย่างไร

ไปที่ phpMyAdmin แล้วเลืก tab "SQL" วาง SQL query ของคุณแล้วรันมัน

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!