จะสร้าง MySQL trigger ได้อย่างไร

เวอร์ชั่นปัจจุบันไม่สามารถใช้งาน MySQL triggers ได้ แต่ถ้ามีการร้องขอจากลูกค้าเป็นจำนวนมากเราก็จะพิจารณาเปิดให้ใช้งานในอนาคต

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!