ทำไม่การอัพเดท nameserver ไม่ทำงาน

ปกติใช้เวลา 48 ชั่วโมงถ้าเลย 48 ชั่วโมงแล้วยังทำงานไม่ได้กรุณาแจ้งให้เราทราบอีกที

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!