สามารถส่ง newsletters ได้หรือไม่

สามารถทำได้ บน newsletters ของ Your reseller panel , Configuration -> Newsletters

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!