สามารถรันโปรแกรมที่ใช้บน PC ได้หรือไม่

ไม่สามารถรันโปรแกรมใดๆที่ executable ได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ เนื่องจากเหตุผลด้านควมปลอดภัย

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!