สามารถใช้งาน pdo และ pdo_mysql บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

สามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!