สามารถติดตั้ง PECL id3 บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ต้องขออภัย เนื่องจากเหตผลด้านความปลอดภัยเราไม่ได้ติดตั้ง PECL id3 บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!