perl เวอร์ชั่นอะไรที่ใช้งานอยู่

เราต้องขออภัย ไม่สามารถใช้งาน Perl/CGI บนเซิร์ฟเวอร์เราได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!