สามารถติดตั้งไฟล์นามสกุล perl/pear extensions ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!