จะทำการป้องกันการแก้ไข permission ของไฟล์ได้อย่างไร

ถ้าต้องการป้องกันไฟล์จากผู้ใช้งาน nobody หรือ 99 ต้องอัฟโหลดข้อมูลโดยใช้ FTP Client

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!